Правила прийому в ЗДО

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

       –  заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

       – медичної довідки форма 086/1;

       – ксерокопія форми щеплення 063/0,завірена лікарем;

       – свідоцтва про народження дитини.

Для прийому дітей до закладу дошкільної освіти (групи) комбінованого типу, а також для прийому дітей з порушеннями зору, мови, інклюзивні групи додатково подається:

     – висновок територіального інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ).

Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із правилами внутрішнього розпорядку для батьків та за потребою іншими документами, що регламентують діяльність дошкільного закладу.

Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими ознаками.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у разі:

– її хвороби,

– карантину,

– санаторного лікування,

– на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,

– у літній оздоровчий період (90 днів).

Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти здійснюється:

–  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;

–  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Адміністрація закладу дошкільної освіти письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

ЧЕКАЄМО НА ВАС У НАШОМУ САДОЧКУ !