Правила прийому в ЗДО

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

       –  заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

       – медичної довідки форма 086/1;

       – ксерокопія форми щеплення 063/0,завірена лікарем;

       – свідоцтва про народження дитини.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) комбінованого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, інклюзивні групи додатково подається:

     – висновок психолого-медико-педагогічної консультації;

     – висновок територіального лікувально-профілактичного закладу.

Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із правилами внутрішнього розпорядку для батьків та за потребою іншими документами, що регламентують діяльність дошкільного закладу.

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі:

– її хвороби,

– карантину,

– санаторного лікування,

– на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,

– у літній оздоровчий період (90 днів).

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

–  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

–  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

ЧЕКАЄМО НА ВАС У НАШОМУ САДОЧКУ !